Teambuilding

Teambuilding

Popis akcie

Jednou zo základných motivácií je organizácia teambuildingov. Ich účelom je posilniť medziľudské vzťahy, alebo motivovať zamestnancov k určitým pracovným výsledkom a cieľom. eD´system Slovakia s.r.o. pravidelne organizuje teambuildingy – vianočný večierok, family day.