Stretnutia s manažmentom

Stretnutia s manažmentom

Popis akcie

Jednou z hlavných hodnôt, na ktorých eD´system Slovakia s.r.o. stavia svoj úspech je transparentnosť. Menežment spoločnosti pochopil, aké dôležité je zdieľať podstatné informácie so svojimi zamestnancami. Na pravidelnej báze sú organizované formálne, či neformálne stretnutia, na ktorých sú prezentované výsledky spoločnosti, plány spoločnosti na ďalšie obdobie a je zodpovedané na všetky otázky, ktoré zamestnanci vyslovili. Týmito aktivitami zamestnanci spoločnosti majú vedomosť, v akom stave spoločnosť je, kam smeruje a čo plánuje.